Kurzusaink

"Magvető" 

 Bevezető kiscsoportos kurzus kisiskolásoknak

 • Ajánlott korosztály: 6-10 éves korig

 • Heti egy óra 60 perces egységekben

 • Minimum 3, maximum 5 fő

 • Állandó csoportok állandó résztvevőkkel

 • A kurzus időtartama: 6 hónap

 • A tandíj befizetése havonta, számla ellenében történik (féléves bérlet estén kedvezményt biztosítunk)

Tantárgyak, gyakorlatok:

 • Magyar nyelv és irodalom
 • Kulturális ismeretek
 • Néphagyományok, ünnepek
 • Történelem
 • Beszédfejlesztés
 • Íráskészség fejlesztése, kreatív írás
 • Szerepjátékok a magyar irodalmi művek alapján
 • Szituációs játékok

Témakörök:

 • A magyarság eredete
 • Királyportrék a kezdetektől
 • Költők, írók, műveik
 • Legendák, mondák
 • Ünnepek, népi hagyományok
 • Népi szimbólumok és eredetük

A Magvető kurzus a 11-16 éves korosztályban is indul a jelentkezők számától függően. 

Kislétszámú csoportok – az egyéni oktatás és a közösségi tanulás tökéletes kombinációja 

A nagyobb iskolákban, online platformokon számos online tanfolyam és kurzus akár 15-20 résztvevővel zaljik, a magántanárok többsége pedig egyéni oktatást kínál.

Mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai. A nagyobb csoportokban a költségek megoszlanak, így kevesebb a tandíj is, viszont aligha kínálkozik lehetőség az összes résztvevőnek, hogy aktív részese lehessen az órának. A csendesebb gyermek "elsikkad", az extrovertált többet szerepel, nem kínálkozik elegendő tér arra, hogy a legfeljebb 60 perces órán személyre szabottan fejlesszék a gyermekeket, ahogy arra sem, hogy ennek alapvető feltételeként az oktató megismerhesse őket, egyedi adottságaikat. További probléma, hogy a megtérülés érdekében a csoportok össszetétele dinamikusan változik, nem alakulnak ki állandó csoportok és közösségek, a gyermekek mindig új, gyakran változó társaságban tanulnak.

Az egyéni oktatásnál előny a személyre szabott, egyedi ütemű tanítás lehetősége, viszont magasabb az ára is. Vannak esetek, amikor konkrét céllal rendelkezik a felkészítés, ha a diák például érettségire vagy nyelvvizsgára készül. Ilyenkor vitathatatlan az egyéni óra létjogosultsága. Kisgyermekeknél azonban motivációvesztéshez vezethet a 60 perces privát óra, egyszerűen azért, mert túl sok ingert és információt közvetít.

A Tekergő Tanoda a fenti kihívásokra kereste a megoldást azzal, hogy a hagyományos online Magyar tanfolyamok és egyéni oktatás hátrányait (kisgyermekek esetében) igyekezte az előnyök megőrzése mellett kiküszöbölni.

Ezért született meg a maximum négy fős, állandó csoportok koncepciója.

Ennek előnyei:

 • Költséghatékony képzési forma
 • A gyermekek egymásra is hatnak, a közösségi interakciók motiválják a résztvevőket
 • Barátságok, kapcsolatok alakulnak ki az állandó kiscsoportokban, a gyermekek közös feladatokban csiszolódnak össze
 • Kisgyermekkorban mindenféle tanulás izgalmasabb és inspirálóbb a kortárs közösségben
 • Az órák nem csak stabil időpontban történő tanulást, hanem közösségi alkalmat is jelentenek, amit nagy örömmel és izgalommal várnak a nebulók

Páros órák (Testvérórák)

Mind a Magvető kurzus, mind az egyénileg egyeztetett képzések végezhetők páros órák keretein belül.

Itt a kiscsoportos rendszer helyett két gyermekkel zajlik az oktatás egy időben, 60 perces egységekben, kívánság szerinti gyakorisággal.

Vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy megbeszéljük, milyen fókuszú képzést szeretnél gyermekeidnek!

Egyéni kurzusok, korrepetálás

Vannak olyan esetek, amikor hatékonyabb a privát óra, mint a csoportos alkalmak. 

Jellemzően akkor áll elő ez a helyzet, ha valamilyen konkrét eseményre szükséges a felkészítés, például magyar, vagy a kommunikációval kapcsolatos magyar nyelvű érettségire. 

Az is lehet, hogy rövid idő alatt látványos eredményt szeretnél elérni gyermeked magyar helyesírást, írásbeli szövegalkotást vagy beszédet érintő képességeiben. 

Vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy személyre szabott ajánlatot adhassunk gyermeked online privát óráira!

Németórák gyermekeknek

A Tekergő Tanoda segít a beilleszkedésben a külföldön élő gyermekeknek. 

Még csak készültök a költözésre, vagy már német nyelvterületen éltek? A gyermeke(i)teknek németoktatásra lenne szüksége profi, motivált, hivatásból tanító tanároktól? Keress minket bizalommal, segítünk!

Magyarországi lakhelyű magyar gyermeknek is nagy örömmel tanítjuk az élő német nyelvet, egyenesen Németországból. 

Szívesen beszélgetnél velünk egy ingyenes online ismerkedő órán?

Fontos tudnivalók

Új módszerek, hagyományos alapok – Miben különbözik a Tekergő a többi online iskolától?

Hiszünk a sok száz ev alatt organikusan, tapasztalatok által kialakult értékek, hagyományok létjogosultságában.

Mindemellett tudjuk, hogy a világ változásaihoz való alkalmazkodás képessége a hatékonyság záloga. Módszereinkben ezért progresszívek vagyunk, a mai gyermekek és fiatalok szükségleteire, képességeire szabjuk óráinkat és tanítási stílusunkat. A közös hangot megtalálni a generációval, amihez el kell juttatnunk a tudásanyagot – ez az egyik kulcs ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk működni.

Vezető és alapító tanárunk évtizedes pedagógiai és kommunikációs, valamint társadalomtudományi tapasztalata a garancia arra, hogy minőségi és a diákjainkra szabott oktatási módszerekkel dolgozzunk.

Valljuk, hogy a hagyománytisztelet és a haladó szellemű felfogás békésen megfér egymás mellett, sőt, tökéletesen kiegészítik egymást, amennyiben tudjuk, melyiket hol érdemes alkalmazni. 

Szárnyakat és gyökereket adni

A Tekergő Tanoda vallja, hogy a tanítás nem elsősorban a tudásanyag átadásáról szól. A pedagógus munkája meghatározó és kulcsfontosságú egy gyermek életében. Legyenek jók, vagy rosszak a tapasztalatok, ezek akár a felnőttkori énképet is alakíthatják, befolyásolhatják.

Egy jó pedagógus a gyermeknek szárnyakat és gyökereket adhat, amik kiváló alapként egy életen át kísérhetik a majdani felnőttet. Egy jó tanár munkája a szülői törekvések kiegészítése, hiszen "külső", családon kívüli referenciaszemélyként rengeteget tehet a gyermek önmagába és a világba vetett hitének erősítéséért.

Éppen ezért számunkra az emberségesség és a tehetséggondozás, a gyermek veleszületett képességeinek fejlesztése a legfontosabb feladat, amellett, hogy megismertetjük a magyar kultúrkinccsel, segítjük a magyar nyelv adekvát és szép használatában, művelésében, történelmének, hagyományainak megismerésében, identitásának megőrzésében és megélésében.

Német és magyar identitás

Különösen német területen élő diákjaink számára fontos, hogy magyar tanulmányaikat elhelyezzük a német hagyományok, nyelv és történelem kontextusában. Így tudnak majd párhuzamot vonni az iskolában tanultak, a társadalomban tapasztaltak és a Magyar ismeretanyag közt.

A Tekergő Tanoda vezető oktatója Német nyelv és irodalom szakos tanári mesterdiplomával is rendelkezik, így az átjárhatóságot magas szinten tudja biztosítani.

Régóta külföldön élő gyermekeknél gyakran előfordul, hogy a már külföldön tanult, tapasztalt jelenségeket könnyebben meg tudják fogalmazni németül, mint magyarul. Sokszor vegyesen beszélnek, német szavakkal kiegészítve magyar mondataikat. Ilyen esetben fontos az összefüggések megvilágítása a két nyelv között, így könnyebben rögzülnek a magyar kifejezések, és azok helyes használata is. Hasonló a helyzet a germanizmusokkal, ami szintén jellemző a külföldön élő magyar gyermekeknél. Sokszor németül gondolkodnak, gondolataikat pedig magyar nyelvre tükörfordítással fordítják, így az anyanyelvi beszélő benyomása az lehet, hogy a gyermek "töri" a magyart, "magyartalanul" fejezi ki magát.

Nehéz külföldi környezetben megőrizni és használni az élő magyar nyelvet, méghozzá helyesen, magas nyelvi szinten. Online kurzusainkon különösen magas prioritást élvez a szép beszéd és stílusos fogalmazás, írás képességének fejlesztése, az idegennyelvi behatások kiköszörülése.