Küldetésünk és víziónk

A munkánk a hivatásunk

A Tekergő Tanoda célja, hogy a külföldön élő magyar gyermekek számára lehetőséget teremtsen az anyanyelvük és a magyar kultúra megismerésére, tudásuk fejlesztésére.

Online magyar iskolánk egyedi és személyre szabott oktatási lehetőséget kínál azoknak a gyermekeknek, akik külföldön élnek, de szeretnék megtartani kapcsolatukat anyanyelvükkel és a magyar kultúrával.

  • Képzett, diplomás, tapasztalt tanárok
  • Tanítás szívvel-lélekkel
  • Határokon átívelő tanulás fizikai korlátok nélkül
  • Közösségépítés
  • Állandó csoportok alacsony (maximum 4 fős) létszámmal
  • Személyre szabott, egyedi igényeket szem előtt tartó pedagógiai munka
  • Élő kommunikáció a családokkal
  • Díjmentes ismerkedő óra

Küldetésünk és koncepciónk

Kurzusaink nem pusztán a tananyag átadására hivatottak. A kisgyermekek anyanyelvi készségeinek egyénre szabott fejlesztésére kiemelt hangsúlyt fektetünk. Diákjaink játékosan, izgalmas történeteken, feladatokon keresztül ismerkedhetnek a magyar kultúrkinccsel, miközben szókincsük és nyelvhasználatuk is fejlődik.

A külföldön élő gyermekek számára kiemelten fontos a születéssel szerzett kulturális örökséggel való élő kapcsolat már az iskoláskor kezdetétől, hiszen a külföldi intézményi rendszerbe való belépéskor ennek helyét az adott ország kulturális sajátosságainak oktatása fogja átvenni. Míg a hazai társaik szocializációja magyar kulturális környezetben megy végbe, a külföldön élő diák közösségi élete a helyi nyelv és kultúrális szokások díszletei közt fejlődik majd, mely az évek alatt fokozatosan átveszi a születéssel szerzett identitás, az anyanyelv szerepét.

Ez egy természetes folyamat, ami a gyermek előnyére is válhat, hiszen minél több kultúrában és nyelvben mozog magabiztosan, annál sokszínűbb lesz a tudásvagyona.

Éppen ezért érdemes megőrizni és fejleszteni a gyermek anyanyelvi tudását és születésével szerzett kulturális identitását is. Küldetésünk, hogy ebben segítséget nyújtsunk, hidat építsünk a külföldre vándorolt családok és az Óhaza hagyományai, kollektív tudásanyaga, élő és folyamatosan változó szövete között.

A kurzusok interaktív módon zajlanak, tehát a diákjaink aktív résztvevők az órákon, nem hallgatóságként vannak jelen. Célunk, hogy maguk is motiváltak, kreatívak lehessenek, szerepük legyen az óra alakításában, közben pedig élvezzék is az együtt töltött időt. Ilyen módon pedagógusként lehetőségünk nyílik az önálló gondolkodás alapjainak lefektetésére, és az önbecsülés-önbizalom fejlesztésére is. Meggyőződésünk, hogy ezzel a módszerrel sokkal hatékonyabb a tananyag feldolgozása is, mint a klasszikus módszerekkel vezetett órákon, függetlenül attól, hogy az oktatás jelenléti, vagy épp online formában valósul meg.

Víziónk

A Tekergő Tanoda alapító tanára pedagógus szülők gyermekeként születése óta magántanítványok sorával osztozott az otthoni délutánokon. Már kisgyermekként a szomszéd szobából hallgatta és tapasztalta, hogyan küzdik le a tananyag kihívásaival szembeni szorongásukat a diákok, hogyan okosodnak, hogyan válnak bizonytalan gyermekből magabiztos ifjú felnőtté. Nem meglepő, hogy már az érettségi után megkérdőjelezhetetlen volt elhivatottsága és elkötelezettsége a pedagógia irányában. A hosszú egyetemi évek és a doktori képzés alatt a tudományos élet felé fordult érdeklődése. 13 éven át volt az egyik legnevesebb budapesti egyetem óraadója, majd főállású oktatója, közel 40 hallgató szakdolgozatának témavezetője. Sok ezer megtartott óra, szakdolgozati bírálat, kurzustematika-készítés, valamint megannyi operatív tanszéki feladat, szervezési munka színesíti szakmai tapasztalatát.

Kritikus személetéből fakadóan korán észrevette a magyar oktatási rendszer hiányosságait, zsákutcáit, ezért már fiatalon saját alapítványi iskola, majd felsőoktatási intézmény létrehozásáról álmodott hasonlóan progresszív szemléletű kollégáival.

Küldetésének mindvégig a jövendő generáció kritikus gondolkodásra tanítását, művelését és morális érzékének fejlesztését vallotta, a hallgatók sokszínű tehetségének kibontakoztatását, emberi támogatását a felnőtté válás nehéz éveiben.

Külföldi évei alatt világossá vált számára, hogy a Magyarországon élő fiatalság oktatásánál egyetlen égetőbben szükséges és aktuálisabb feladat van, ami nem más, mint a külhonban élők gyökereinek megőrzése, a magyar közösség összetartása, a gyermekek magyar identitásának, anyanyelvének ápolása. 

Ezen törekvésekből született a Tekergő Tanoda, mely nagy terveket álmodott, és ugyan kicsiben indult, de annál nagyobb lelkesedéssel építkezik.

Célunk, hogy képzett, karizmatikus kollégákat gyűjtsünk magunk köré, és hogy a későbbiekben minél szélesebb korosztályban, minél nagyobb képzési kínálattal segíthessük a külföldi magyar családok gyökereinek ápolását, gyermekeik anyanyelvi és kulturális képzését, miközben valódi közösséget építünk. Földrajzi határok nélkül.

Hiszünk abban, hogy a Haza nem fizikai fogalom, hanem magunkban hordozzuk mindannyian, akik éppen nem a határai között élünk. Akárhová "tekergünk", csak rajtunk múlik, hogy túlél-e bennünk a kulturális örökségünk, amit eleinktől a vándortarisznyánkba kaptunk.